خلاصه مصاحبه مدیر عامل در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما

 

دکتر عبدالرضا صمیمی معاون توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی صنعتی و دکتر انوشیروان مرآت برگزیده بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به این سؤالات پاسخ دادند.

در ابتدای این گفتگو دکتر عبدالرضا صمیمی معاون توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی صنعتی اظهار داشت: 25 دوره جشنواره بین المللی خوارزمی را با طرح هایی که از دید فناوری بسیار حائز اهمیت بود و طرح های بین المللی برگزار کردیم 1357 طرح به این جشنواره ارسال شده بود که 23 طرح داخلی و 8 طرح خارجی مورد تقدیر قرار گرفتند ما در 3 مرحله ارزیابی را انجام دادیم و با توجه به تجربیات سازمان پژوهش های علمی صنعتی و با حضور بهترین اساتید در یک کمیته داوری طرح ها را بررسی کردیم.

وی گفت: در این 25 سال که جشنواره را برگزار می کنیم به طور کلی حدود 3 هزار طرح در این جشنواره ها داشتیم و مهمترین تفاوت این جشنواره با جشنواره ی سال گذشته افزایش تعداد طرح های ارسالی به ویژه در بخش داخلی بود و در نهایت حجم زیاد طرح ها این رکورد را در این 25 دوره شکست.

صمیمی با اشاره به حمایت های برگزیدگان تصریح کرد: بحث صنعتی سازی طرح بستگی به حمایت ها دارد و به تازگی بنیاد ملی نخبگان نقش مهمی در حمایت های طرح ها داشته به ویژه اعتبار این جشنواره می تواند تبلیغی برای این افراد باشد و حتی خود جشنواره بخشی از این حمایت ها است.

به عنوان مثال یک طرحی که بنیادی است اما شماره ثبت ندارد می تواند در مرحله اختراع از حمایت های سازمان پژوهش ها در به ثبت رساندن آن استفاده کند.

وی گفت: طرح های بنیادی نباید مظلوم واقع شود زیرا این ها پشتوانه طرح های کاربردی هستند و این طرح های کاربردی نیاز جامعه است.

مقام آوردن در جشنواره های پژوهشی باعث مطلوبیت طرح می شود.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه افزود: تجاری سازی از ایده شروع می شود و تا صنعتی شدن پیش می رود. اما اینکه بگوییم اگر طرحی در جشنواره خوارزمی مقام آورده و باید برای تجاری سازی و صنعتی شدن آن از تمامی حمایت ها استفاده کند درست نیست زیرا مقام آوردن باعث مطلوبیت طرح خواهد شد نه صنعتی شدن بنابراین بنیاد ملی نخبگان هم برای احراز شرایط نخبگی چندین شرط دارد یکی از شروط برگزیده شدن در جشنواره ها است که برندگان اول تا سوم با بررسی ها به عنوان نخبه شناخته می شوند. بنابراین بر اساس یکی دیگر از این شروط طرحی که نیاز کشور را تامین کند و بازار فروش داشته باشد قابلیت صنعتی شدن را هم دارد. به همین منظور می توان گفت که در دنیا هزاران طرح وجود دارد اما تنها تعدادی از آنها به مرحله تجاری سازی می رسد.

وی گفت : ایجاد نقشه ی جامع علمی نیز اولویت نیاز کشور را تعیین کرده که احتیاجات ما چیست؟ ما در شورای عالی عطف 40 طرح کلان ملی را تصویب کردیم که اگر تأیید شود در کشور هم عملیاتی می شود بنابراین اگر طرحی بازار فروش نداشته باشد و نیاز جامعه را تأمین نکند می تواند حتی در صورت حمایت برای صنعتی شدن باعث خسران مادی نیز بشود.

وی تصریح کرد: دنیا ثابت کرده که کشور ما با شیب تندی در زمینه تولیدات علمی پیش می رود و اگر این حمایت های دولتی نبود چه در مرحله توسعه و چه در مصرف صنعت ما به شکل بومی شکل نمی گرفت.

تمامی طرح ها باید مورد حمایت قرار گیرند.

مرآت برگزیده 25 جشنواره بین المللی خوارزمی در ادامه افزود : از طرح های علمی زمانی می شود بهره برد که تبدیل به محصول و تجاری سازی شود که در این زمینه کم و کاستی هایی وجود دارد یک قسمت از این کاستی ها مقررات در تولیدات داخلی و فناوری های نوین است و دوم نحوه اجرای مقررات می باشد که از جمله آن می توان به بحث استفاده از حداکثر توان داخلی و بخش نامه هایی که در زمینه ممنوعیت محصولات خارجی که نمونه داخلی دارند اشاره کرد. که قانون مربوط به آن باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

وی گفت: بسیاری ازاین محصولات که در داخل تولید می شوند خریداران آن ها شرکت های دولتی هستند اما در همین حوزه ها نمایندگان محصولات خارجی بزرگترین دفتر ها را در کشورمان دارند.

وی تصریح کرد: شرایط رقابت باید برای شرکت های ایرانی هم فراهم شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران


چاپ